Aktiivinen kuuntelu

Täydellinen kuulonsuojain on sellainen, jota käytetään koko ajan. Aktiivisen kuuntelutoiminnon avulla olet aina yhteydessä ympäristöön, mutta silti suojattuna haitalliselta melulta. Pysyt valppaana varoitussignaalien varalta ja voit kommunikoida muiden ympärilläsi olevien kanssa käyttäessäsi kuulonsuojaimia.

image

Mitä on aktiivinen kuuntelu?

Suojellaksemme kuuloasi teimme kuulonsuojaimista kevyempiä, mukavampia ja tehokkaampia. Meillä oli kuitenkin vielä yksi suuri este voitettavana – liiallinen suojaus! Ennen aktiivista kuuntelutoimintoa meluisissa ja vaarallisissa ympäristöissä jouduttiin valitsemaan kuulon tai fyysisen turvallisuuden vaarantamisen välillä. Meidän oli varmistettava, että välittömään vaaraan liittyvät varoitushuudot, hälytykset, merkkiäänet ja äänet oli mahdollista kuulla kuulonsuojainta käytettäessä. Tämä saavutetaan aktiivisella kuuntelutoiminnollamme – se kuuntelee turvallisuutesi varmistamiseksi, vahvistaa joitakin ääniä ja estää haitallisen, yli 82dB:n melun.

Sisäänrakennettu elektroninen suojausjärjestelmä (EPS) estää yli 82 dB(A):n melutasoja pääsemästä korviisi kaiuttimien kautta.

EPS-toiminto

Tämä kaavio osoittaa, kuinka tehokkaasti EPS-järjestelmä suojaa sinua haitalliselta melulta aktiivisen kuuntelutoiminnon kautta. Toiminto on tasoriippuvainen, mikä tarkoittaa, että kuulonsuojaimen ulkopuolisesta melutasosta riippuen aktiivinen kuuntelutoiminto joko vahvistaa tai pienentää ja rajoittaa kaiuttimien kautta toistettavaa ääntä. Kaavio osoittaa, kuinka aktiivinen kuuntelu vahvistaa heikkoja ääniä ja EPS-järjestelmä rajoittaa korkeat äänitasot enintään 82 dB(A):han elektroniikan kautta.

Turvallisuus ensin

Kun työskentelet vilkkailla vaarallisilla alueilla, sinun on pystyttävä kuulemaan varoitussignaalit. Aktiivisella kuuntelutoiminnolla varustetuilla kuulonsuojaimilla kuulet, mitä ympärilläsi tapahtuu kuulonsuojaimia käyttäessäsi. Toiminto sisältää herkät mikrofonit, suodattimet ja epälineaarisen vahvistimen.

Viestintä

Aktiivinen kuuntelutoiminto auttaa myös kommunikoimaan. Suojainkupujen mikrofonit ja elektronisen suojausjärjestelmän (EPS, Electronic Protection System) piirit vahvistavat matalia puheääniä ja estävät yli 82 dB:n haitallisen melun. Tämä tarkoittaa, että melun aiheuttaman kuulonaleneman riski voidaan poistaa.

Passiivisten kuulonsuojainten käyttö 90 dBA:n melussa tarkoittaa, että puheentunnistus laskee 70 prosentista 25 prosenttiin. Aktiivisella kuuntelulla varustetuilla kuulonsuojaimilla puheentunnistus ei laske lainkaan samalla desibelitasolla.

Tieteelliset tutkimukset puheen ymmärrettävyydestä melussa ovat osoittaneet, että passiiviset kuulonsuojaimet heikentävät puheentunnistusta merkittävästi. Syynä on se, että passiivista kuulonsuojainta käyttäessäsi säädät äänitasoasi automaattisesti kuulosi avulla. Jos kuuntelijan käyttämällä suojaimella on korkea vaimennustaso tuolle melulle, äänitasosi laskee tasolle, jota kuuntelijan on vaikea kuulla.

Turvallisin vaihtoehto selkeään viestintään meluisassa ympäristössä on käyttää elektronisia kuulonsuojaimia, joissa on riittävä vaimennus ja jotka on varustettu aktiivisella kuuntelutoiminnolla. Tämän toiminnon avulla puheentunnistus saavuttaa helposti yli 90 prosentin tason. Voit puhua normaalilla dynaamisella alueellasi ja saat selkeän äänenlaadun. Jos sinun on kommunikoitava usein tai suuremmilla etäisyyksillä, suositellaan kaksisuuntaisella viestinnällä varustettuja kuulonsuojaimia.

Kuulonsuojainten poistamisen vaikutus melussa

Kuulonsuojainten poistamisen vaikutus melussa

Kuulonsuojainten poistamisen riskit

Kuulonsuojainten poistaminen vain kymmeneksi minuutiksi päivässä meluisissa ympäristöissä tarkoittaa, että vaimennusteho laskee voimakkaasti. Tämä koskee erityisesti korkeampia taajuuksia, joilla vaimennus on optimaalinen. Jos kuulonsuojain poistetaan vain hetkeksi meluisassa ympäristössä, korvaan kohdistuva äänienergia kasvaa nopeasti. Koska kuulonsuojainten maksimivaimennus keskittyy korkeille taajuuksille, meluannokseen vaikutetaan eniten tällä alueella.

Lue lisää melun riskeistä ja kuulonsuojainten käytöstä.