Faktoja lasten kuulosta

Lapsilla on aikuisia herkempi sisäkorva, eikä lasten ja teini-ikäisten korvakäytävä ole vielä täysin kehittynyt. Tutkimukset osoittavat, että on erittäin suuri todennäköisyys sille, että he ovat herkempiä äänille ja siksi suuremmassa kuulovaurioiden vaarassa, jos he altistuvat haitallisille äänitasoille.

image

Lisäksi pienten lasten kalloluu on erittäin ohut, ja luujohtavuus voi kuljettaa melun kallon läpi sisäkorvaan ja aiheuttaa kuulovaurioita. Siksi lasten melualtistukseen on aina kiinnitettävä erityistä huomiota, myös kuulonsuojaimia käytettäessä. Lasten altistuminen liialliselle melulle on aina minimoitava. On suositeltavaa, että lasten käyttämiä kuulonsuojaimia käytetään enintään 90 minuuttia ilman taukoa ja yhteensä enintään 3 tuntia päivässä.

image
image

Kuulonsuojaimia saavat käyttää vain yli 5-vuotiaat lapset. Tässä iässä lapsen pään luurakenne on riittävän vahva ja kiinteä niin, ettei epämuodostumien riskiä ole olemassa. Ennen tätä ikää lapsia ei saa koskaan altistaa mahdollisesti haitallisille äänitasoille. Aikuisen on asetettava kuulonsuojaimet lapselle. Aikuisen on varmistettava, että lapsi käyttää kuulonsuojaimia oikein ja koko ajan kuulonsuojaimen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden ja varoitusten mukaisesti.

image